ღია სასწავლო რესურსები

ღია საგანმანათლებლო რესურსები

EcoMode-ის ღია საგანმანათლებლო რესურსების ნახვა შეგიძლიათ ამ ვებ – გვერდზე. ღია საგანმანათლებლო რესურსები შემუშავებულია ”ეკო-ინოვაციური ბიზნეს მოდელის მენეჯერის” ტრენინგის კურსისა და კომპეტენციების რუკაზე მითითებული კომპეტენციების შესაბამისად 

ღია საგანმანათლებლო რესურსები და ტრენინგის მოდულები განკუთვნილია ტურიზმის სექტორში მომუშავე მეწარმეებისა და მენეჯერებისათვის, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან  ეკო-ინოვაციური უნარ-ჩვევების განვითარებით და  ბიზნეს მოდელებში მათი გამოყენებით.

ღია საგანმანათლებლო რესურსები მოიცავს შემდეგ მოდულებს: 

მოდული 1:  ბაზრის განსაზღვრა 

მოდული 2: ეკო-ინოვაცია ტურიზმის სექტორში

მოდული 3: თანამშრომლობა ძირითად პარტნიორებთან ეკო-ინოვაციისთვის 

მოდული 4: ქსელის შექმნა

მოდული 5: სასტარტო წერტილი ეკო- ინოვაციისთვის

მოდული 6: ეკო- ინოვაციის განხორციელება

მოდული 7: მცირე და საშუალო საწარმოს ტრანსფორმაცია ეკო-ინოვაციური ჯაჭვის  მომარაგებაში ტურიზმის ინდუსტრიაში

მოდული 8: ღირებულების შექმნა

მოდულები სრულად ავტონომიური და დამოუკიდებელია. შეგიძლიათ დაიცვათ 8 მოდულის წინასწარ დადგენილი თანმიმდევრობა, ან შეარჩიოთ საკუთარი სასწავლო მიმართულება.

თითოეული მოდული და OER შემუშავებულია ერთნაირი სტრუქტურის მიხედვით: სწავლის პროცესის მოკლე მიმოხილვა, თითოეული მოდულის დატვირთვა და ძირითადი სწავლის შედეგები. EcoMode- ის გუნდი გთავაზობთ ყველა მოდულის დაწყებას “მოდულის შესახებ” განყოფილებით.

თითოეული მოდული იყენებს  OER- ს, რომელიც სთავაზობს მიმართულებებს და გარე რესურსებს, რაც მომხმარებელს საშუალებას აძლევს გააძლიეროს თავისი ცოდნა თემასთან დაკავშირებით.

თითოეული მიმართულების ბოლოს მომხმარებელს თვითგამოვლენის  საშუალება ეძლევა, ხოლო ყოველი მოდულის ბოლოს არის თვითშეფასება, რათა შეაფასოს მთელი მოდულის განმავლობაში შეძენილი ცოდნა.

მოდულები

Comments are closed.