Proje hakkında

EcoMode “Turizm Sektöründeki KOBİ’lerde eko- yenilikçi İşletme Modeli Gelişiminin Teşvik Edilmesi” başlıklı proje bir Erasmus+ stratejik ortaklık projesidir. Proje eko- ynilikçi işletme modeli eğitimi programlarının turizm sektöründeki sürdürülebilirliğin bir parçası haline gelmesine katkı yapmaktadır. EcoMode esnek, aktarılabilir yenilikçi öğrenme çıktıları ve yetkinlik geliştirmeye dayalı yeni bir öğrenme yolunun tasarımı yoluyla Eko-yenilikçi İşletme Yönetimi açısından profesyonellerin eğitim kalitesini arttırmayı öngörmektedir. Projenin temel amacı, ortak ülkelerdeki turizm sektörübdeki KOBİ’ler için eko-yenilikçi iş modellerine ilişkin kavramsal çerçeve koşulları oluşturmak ve eğitim metodolojisi ve sertifikasyonu olarak kullanılacak standart bir uygulamayı geliştirmek için mevcut en iyi uygulamaları birleştirmektir. EcoMode projesinin birincil hedef grubu, turizm sektöründeki yöneticileri ve şirketleri eko-yenilikçi iş modelleri konusunda eğitecek olan mesleki eğitim örgütlerindeki eğitmenlerdir.

Yorumlar kapatıldı.