açık eğitim kaynakları

EcoMode açık eğitim kaynaklarına bu web sayfasından erişilebilir. Açık erişim kaynakları, “Eko-yenilikçi iş modeli yöneticisi” eğitim kursuna ve yeterlilik haritasında  belirlenen yeterliliklere göre geliştirilmiştir.

Açık erişim kaynakları ve eğitim modülleri, turizm sektöründe çalışan girişimcilere ve yöneticilere yönelik olarak eko-yenilikçi becerilerini geliştirmek ve bunları iş modellerinde uygulamalarına destek olmak amacıyla geliştirilmiştir.

Açık erişim kaynakları aşağıdaki modülleri kapsar:

Modül 1: Pazarın tanımlanması

Modül 2: Turizm Sektöründe Eko-Yenilikçilik

Modül 3: Eko-yenilikçilik için Kilit Ortaklarla İşbirliği

Modül 4: Ağ Oluşturma

Modül 5: Eko-yenilikçiliğin Başlangıç Noktası

Modül 6: Eko-yenilikçilik Eylemde

Modül 7: KOBİ’leri Eko-yenilikçi bir Tedarik Zinciri için Dönüştürme

Modül 8: Değer Yaratma

Modüller tamamen özerk ve bağımsızdır. 8 modülün önceden belirlenmiş sırasını takip edebilir veya kendi öğrenme yolunuzu oluşturabilirsiniz. Her modül ve açık erişim kaynakları aynı yapıya göre geliştirilmiştir: öğrenme sürecine kısa bir genel bakış, modül başına ortalama iş yükü ve temel öğrenme çıktıları şeklindedir. EcoMode ekibi, her modüle “Modül Hakkında” bölümü ile başlamayı önermektedir.

Her modül, ünitelere bağlı açık erişim kaynaklarını ve kullanıcının konu hakkındaki bilgilerini geliştirmesine olanak tanıyan harici kaynakları da içermektedir. Her ünitenin sonunda kullanıcıdan “Kendini Sına” soruları aracılığıyla konular üzerinde düşünmesi istenirken, her modülün sonunda modül boyunca edinilen bilgiyi değerlendirmek için bir öz değerlendirme yapılmaktadır.

Açık erişim kaynaklarına doğrudan bu bağlantıdan erişebilirsiniz: EcoMode Açık Erişim Kaynakları.

Yorumlar kapatıldı.