მოდული 7. თვითშეფასება

შეამოწმეთ მიმდინარე მოდულის გავლის შემდგომ მიღებული ცოდნა

0

მოდული 7

Good Luck!

 

1 / 10

პროდუქტის / მომსახურების მწვანე მნიშვნელობების მკაფიო კომუნიკაცია ზრდის მომხმარებელთა ინფორმირებულობას გარემოს შესახებ

2 / 10

მჭირდება მე ახალი პარტნიორობა ჩემი ეკო-ინოვაციური იდეის ხელშესაწყობად?

3 / 10

ბიზნესის მოდელი:

4 / 10

როგორ ამცირებთ ნახშირბადის ნაკვალევს?

5 / 10

იზოლაციის დაყენება სასტუმროში, არის:

6 / 10

ენერგიის დაზოგვა კარგია ყველასთვის. როგორ შევამციროთ ენერგომოხმარება სტუმართმოყვარეობის ინდუსტრიაში?

7 / 10

როგორ შეამცირებთ პლასტიკურ და ერთჯერად პროდუქტებს სტუმართმასპინძლობის ინდუსტრიაში?

8 / 10

თვლით თუ არა ყველა ქვემოთ ჩამოთვლილ ელემენტს, ძლიერი გავლენა აქვს გარემოზე? (ენერგიის წარმოება და მოხმარება, წყლის გამოყენება, ნარჩენების მართვა, საკვების ნარჩენები, მობილურობა, ახალი ტექნოლოგიები, დიზაინი)

9 / 10

მისაღებია თუ არაბიზნეს მოდელისტუმართმასპინძლობის ინდუსტრიისთვის?

10 / 10

რა არის ეკო-ინოვაციის შედეგები სტუმართმასპინძლობის ინდუსტრიაში?

Your score is

0%

Comments are closed.