მოდული 4. თვითშემოწმება

შეამოწმეთ თქვენს მიერ მიმდინარე მოდულის გავლის შემდგომ მიღებული ცოდნა

0

მოდული 4

Good Luck!

 

1 / 15

ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელი არ არის კონტრაქტი და შეთანხმებები მდგრადობისა და ეკო-ინოვაციისთვის?

2 / 15

გთხოვთ, შეავსოთ ცარიელი ადგილი შემდეგ წინადადებაში, რომელიც ეხება ხელშეკრულებებსა და შეთანხმებებს ეკო-ინოვაციის შესახებ.

…………… ხელშეკრულება, მიზნად ისახავდა სათბურის გაზების გამონაბოლქვის შემცირებას და გლობალური დათბობის შენარჩუნებას 2 გრადუსზე დაბლა განახლებული ენერგიის გამოყენებით.

3 / 15

რა მიზანი აქვს კიოტოს პროტოკოლს

4 / 15

სტუმართმასპინძლობის ინდუსტრიაში მცირე და საშუალო საწარმოს ეკო-ინოვაციისთვის შესაბამისი ქსელების შერჩევა, ძირითადად, ხელს უწყობს მცირე და საშუალო საწარმოს წარმომადგენლებს:

I. ბიზნესის მიზნების და ამოცანების სწორად განხორციელება.

II. ფოკუსირება სტუმართმასპინძლობის ინდუსტრიის ანალიზზე ყველაზე ეფექტური გზით.

III. განსაზღვრეთ ღირებულების სტრუქტურა.

IV. გარემოს ხმაურის შემცირება.

5 / 15

როგორც იზრდება გარემოსდაცვითი ცნობიერება ადგილობრივ და გლობალურ დონეზე, აღინიშნა არასამთავრობო ორგანიზაციების რიცხვის ზრდა სტუმართმასპინძლობის ინდუსტრიაში. ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელია  მაგალითია არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობის სტუმართმასპინძლობის ინდუსტრიაში?

6 / 15

თუ ეკო-ინოვაციების პრაქტიკა უნდა იქნას მიღებული და გამოყენებული, რომელთა გამოსაყენებლად ყველაზე შესაფერისი პოლიტიკაა?

7 / 15

გთხოვთ, შეავსოთ ცარიელი ადგილი შემდეგ შეკითხვაში შეფასებით სხვადასხვა ქსელის ეფექტურობა სტუმართმასპინძლობის ინდუსტრიაში ეკო-ინოვაციისთვის. 

ეკო-ინოვაციებში …………………… ჩართულობა ხელს უწყობს ხალხთან ღრმა კავშირის შექმნას ეკოლოგიის კონსერვაციის ინტეგრაციისთვის.

8 / 15

შემდეგი მნიშვნელობა მართალია თუ მცდარი?

ქსელები არის სოციალური კაპიტალის მოსაპოვებლად წყარო, განსაკუთრებით ორგანიზაციებისთვის, ასევე ინდივიდებისთვის

9 / 15

 

ქვემოთ ჩამოთვლილი დაინტერესებული მხარეებიდან რომელი არ არის კატეგორიული გარე ქსელების შიგნით ეკო-ინოვაციებში?

10 / 15

ქსელების მშენებლობა კომპანიას საშუალებას აძლევს:

I. რადიკალურად გავიზიაროთ მათი გაურკვევლობა და რისკების უზრუნველყოფა ახალ ტექნოლოგიებში.

II. გაახალისეთ კომპანიები გაურკვევლობის დროს ადაპტირდნენ და გაზარდონ შესრულება.

III. მარტივად შეიყვანეთ ახალი ტექნოლოგიები, უნარები და ექსპერტიზა.

IV. მოიძიეთ ცოდნის ინტერდისციპლინური წყაროები და დააკვირდით ახალ ტექნოლოგიურ მიღწევებს

11 / 15

მიუხედავად იმისა, რომ კომპანიები ცდილობენ ინტეგრაციის მდგრადობის პრინციპებს თავიანთ ეკო-ინოვაციურ პროცესებში, მათ წინაშე აწყდება ისეთი გამოწვევები, როგორიცაა ნოუ-ჰაუ, ტექნოლოგია ან რესურსები. ამ პირობებში, გარე მონაწილეებთან თანამშრომლობა სავარაუდოდ ქმნის ამ გამოწვევების დაძლევას. ჩამოთვლილთაგან რომელი არ არის შესაბამისი მონაწილე სოციალური ქსელების შესაქმნელად

12 / 15

იმისათვის, რომ შეიქმნას მდგრადი გადაწყვეტილებები ოპტიმალური რესურსების გამოყენებით, ჩამოთვლილი ელემენტებიდან რომელია მნიშვნელოვანი ნაწილი ეკო-ინოვაციური სტრატეგიების პროცესში

I. ეკო-შესაძლებლობები

II. ეკო-ინოვაციების მაჩვენებლები

III. ინოვაციური სტრატეგია

IV. კომპანიების თანამშრომლობის საერთო ქსელი

 

13 / 15

გთხოვთ, შეავსოთ ცარიელი ადგილი.

რეგულირება .................................... პოლიტიკის შეიძლება განხილულ იქნას, როგორც მხარდაჭერა ან რეორიენტაცია კომპანიების სტრატეგიის, ამავე დროს როგორც პირობა კომპანიის ახალი ეკოლოგიური იმიჯის შექმნაზე და გარემოს დაცვის საკითხებზე.

14 / 15

გთხოვთ, შეავსოთ შემდეგი შეკითხვა შემდეგი შინაარსით სწორი «შიდა დრაივერები ქსელების შესაქმნელად».

 ……………………………………, ცოდნის კაპიტალისა და ფიზიკური შესაძლებლობების ჩათვლით, მნიშვნელოვანია კომპანიებისათვის ახალი პროცესებისა და პროდუქტების გასაუმჯობესებლად და ისინი ასევე აუცილებელია კომპანიებისათვის რათა გაზარდონ თავიანთი ინვესტიციები კვლევისა და განვითარების მიზნით, აგრეთვე თანამშრომლების ტრენინგების ბიუჯეტი ამგვარი კაპიტალის აქციების შესაქმნელად. 

15 / 15

ჩამოთვლილი ელემენტებიდან რომელი არ არის შიდა ეკო-ინოვაციის წამყვანი ქსელის შესაქმნელად?

Your score is

0%

Comments are closed.