მოდული 4. მოდულის შესახებ

ეს მოდული შეიცავს შემდეგ საკითხებს:

  1. ძირითადი თანამშრომლობა ეკო-ინოვაციისთვის მცირე და საშუალო საწარმოებში
  2. ეკო-ინოვაციის საერთო სარგებელი

მოდულის ხანგრძლივობა – 4 საათი

ეს მოდული მიზნად ისახავს წარმოადგინოს ქსელის ჩამოყალიბების უმარტივესი გზები ეკო ინოვაციისთვის

ამ მოდულის წარმატებულად დასრულების მიზნით ჩვენ გთავაზობთ გაჰყვეთ საკითხების თანმიმდევრობას. თითოეული სასწავლო მიმართულების დასრულების შემდგომ თქვენ გეძლევათ შესაძლებლობა გამოსცადოთ თქვენი თავი თვითგამოვლენის განყოფილებაში მოთავსებულ კითხვებზე პასუხის საშუალებით

ფინალურ სტადიაზე შეამოწმეთ თქვენს მიერ მიღებული ცოდნა თვითშეფასების გრაფაში მოთავსებულ კითხვებზე პასუხით.

დააწკაპუნეთ ქვედა ღილაკს თუ თქვენ გაინტერესებთ მოდულის სწავლის შედეგები

Comments are closed.