მოდულები

მოდული 1: ბაზრის განსაზღვრა
მოდული 2: ეკო-ინოვაცია ტურისტულ სექტორში
მოდული 3: თანამშრომლობა ძირითად პარტნიორებთან ეკო-ინოვაციისთვის
მოდული 4: ქსელის შექმნა
მოდული 5: სასტარტო წერტილი ეკო-ინოვაციისთვის
მოდული 6: ეკო-ინოვაციის განხორციელება
მოდული 7: მცირე და საშუალო ბიზნესის ტრანსფორმაცია ეკო-ინოვაციური ჯაჭვის მომარაგებაში ტურიზმის ინდუსტრიაში
მოდული 8. ღირებულების შექმნა
ქეისები

Comments are closed.