EcoMode – Mobil Uygulama ve Oyun

EcoMode Mobil Uygulaması ve Oyunu, KOBİ’ler arasında eko-inovasyon ve sürdürülebilirlik ilkelerinin geliştirilmesini destekleyen bir uygulamayı içermektedir. Konaklama endüstrisindeki KOBİ’leri daha sürdürülebilir hale getirmek ve kendi işinde yeni eko-beceriler geliştirmek için desteklemek üzere bir dizi etkinlik ve oyunlar sağlamaktadır.

EcoMode Mobil Uygulaması, eko-yenilikçilik eğitiminin temel prensiplerini aktarmak ve konaklama endüstrisinde eko-yenilikçi süreçleri aktif hale getirmek için gerekli stratejileri belirlemek üzere tasarlanmıştır. Bu uygulama, müşterilerin ekolojik gereksinimlerini yakalamada yöneticileri destekleme ve enerji tüketimini ve israfı en aza indirerek yönetsel işlemlerini optimize etmeyi amaçlamaktadır. Mobil Uygulama kullanıcılarına daha eko-yenilikçi bir bakış açısıyla karar vermede yardımcı olmak için farklı etkinlikler sunmaktadır. EcoMode mobil uygulamasıyla, eko-yenilikçilik konusundaki mevcut becerilerinizin ne olduğunu ve kendi işinizin güçlendirilmesi gereken zayıf noktalarını da belirleyebilirsiniz.

EcoMode Mobil Uygulaması Google Play Store Üzerinden İndirilebilir

EcoMode Mobil Uygulama ve Oyun Kullanım Kılavuzu buradan indirilebilir

Yorumlar kapatıldı.