Ortaklar

   Training 2000

Web sitesi: www.training2000.it

TRAINING 2000, Marche Bölgesi’nde sertifikalı, farklı sektörlerde eğitim ve öğretim konusunda geniş deneyime sahip bir mesleki eğitim kuruluşudur. AB düzeyinde, Training 2000, sürekli eğitim ve yetişkin eğitimi kapsamında uygulanan eğitimde (karma öğrenme) yeni metodolojilerin araştırılması ve geliştirilmesinde yer almaktadır.

    Bit Management Beratung GmbH

Web sitesi: www.cpc.at

Bit management Beratung GmbH (AT) 2000’lerin ortalarında kuruldu ve hala Bit grubunun üyesi bi şirkettir. Bit grubu, Avusturya’daki en büyük özel eğitim ve yeterlilik sağlayıcısıdır. Bit ManagementTemmuz 2015’te Avusturya Temiz Üretim Merkezi (CPC) ile birleşmiştir. Misyonumuz yetişkinler ve öğrenciler için profesyonel bir altyapı ve kaliteli üst düzey eğitimler sağlamaktır. Şu an Bit Management’ın bir bölümü olan CPC Avusturya’nın kurulmasıyla, bilgi kaynağı olarak, çevre ve Temiz Üretim konularında görev yapıyoruz. Geçtiğimiz 5 yıl boyunca, işletmecilik alanındaki gelişmeler bizi danışmanlık ve eğitime yönlendirdi.

  • Farklı büyüklükteki ve farklı şubelerden şirketler, okullar, kuruluşlar ve otoriteler için çevresel danışmanlık (eko ve enerji verimliliği, kaynak verimliliği, atık yönetimi, Temiz Üretim ve sürdürülebilirlik) şu anda ana faaliyetlerimizden biri haline geldi.
  • Çevresel eğitim ikinci önemli konudur. İşte çevre ve sürdürülebilirlik bilgisini farklı seviyelerdeki ve iş dünyasında farklı yaştaki bireylere getiren ECOPROFIT Assistant programını yürütmekteyiz. Bu program işyerine giren bireyleri (öğrenciler, çıraklar), işyerine yeniden çalışmaya hazırlanan kişileri ve çalışanları (işsizler, geri dönenler) hedeflemektedir. Şu anda Bit Managment 50 kişiyi istihdam etmekte ve yaklaşık 100 eğitmenle işbirliği yapmaktadır.

     Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKU)

Website: http://www.mu.edu.tr

MSKU Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 1992 tarihinde kurulmuştur. Üniversitemizin kuruluşunda Fen-Edebiyat, Su Ürünleri, Teknik Eğitim, İktisadî ve İdarî Bilimler Fakülteleri, Fen ve Sosyal Bilimler Enstitüleri, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu yer almıştır. Muğla’daki ilk yükseköğrenim birimleri ise 1975 yılında Ankara İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisine bağlı olarak kurulmuş, 1982 yılında ise Dokuz Eylül Üniversitesine bağlanmış olan Muğla İşletmecilik Yüksekokulu ile 1989 yılında Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı olarak kurulmuş olan Muğla Meslek Yüksekokuludur. Üniversitemizin kurulmasıyla Muğla İşletmecilik Yüksekokulu İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesine, Muğla Meslek Yüksekokulu da Üniversitemize bağlanmıştır. 1993 yılı iki aktif fakülte ve iki meslek yüksekokulu ile okulumuzun ilk öğrencilerini aldığı akademik yıl olmuştur. 20 yılı aşkın bir süredir, 20 fakülte, 4 yüksek okul, 16 meslek yüksekokulu ve 47 araştırma merkezi ile yüksek öğretime katkı yapmayı sürdürmektedir. Bugün MSKU 2 milyon metrekarelik kampüs alanında 45.000 öğrenci ve 1600’den fazla tam zamanlı akademik personeli ile hizmet vermeye devam etmektedir.

    Pannonia Üniversitesi

İnternet sitesi: www.gtk.uni-pannon.hu

Fakülte’nin temel stratejik hedeflerinden biri, yabancı dildeki akademik program portföyünü genişleterek uluslararası yüksek öğrenim sahnesine girmek ve lisans, yüksek lisans ve lisansüstü programları İngilizce olarak sunmaktır. İşletme ve Ekonomi Fakültesi’nin temel amacı iktisatçıların, mühendislik yöneticilerinin eğitiminin ve geniş bir yelpazedeki iş alanlarındaki yöneticilerin ileri seviyedeki eğitimlerinin sağlanmasıdır. İşletme ve Ekonomi Fakültesi, kendi araştırma alanlarına odaklanmanın yanı sıra diğer becerilere ve deneyimlere sahip bilimsel alanda faaliyet gösteren aktörlerle işbirliği yaparak AB tarafından finanse edilen projeleri yapmaya açıktır. Farklı projelerin sonuçları her zaman araştırmacılara, öğretim elemanlarına ve öğrencilere açık fikirli ve modern bir yaklaşım sunan geliştirme stratejileri üzerine kuruludur. İşletme ve Ekonomi Fakültesi üç enstitü ve on bölüm ile birlikte çalışmakta ve İngilizce olarak altı programı bulunmaktadır.

   Gürcistan Teknik Üniversitesi

İnternet sitesi: www.gtu.ge

Gürcü Teknik Üniversitesi (GTU), Gürcistan’ın önde gelen üniversitelerinden biridir. Kamu Hukuku Tüzel kişiliği – Gürcistan Teknik Üniversitesi özerk bir kurumdur, asıl amacı yüksek eğitim faaliyeti ve bilimsel araştırmalardır. Üç seviyedeki akademik yüksek öğretim, mesleki eğitim programları, Gürcü dilinin öğretilmesi için eğitim programları, sürekli eğitim ve diğer eğitim programlarının yanı sıra Gürcü ve yabancı dillerdeki katılımcıların eğitimlerini de yerine getirmektedir. GTU 12 fakülteden oluşur: İnşaat Mühendisliği; Güç Mühendisliği ve Telekomünikasyon; Madencilik ve Jeoloji; Kimyasal Teknoloji ve Metalurji; Mimari, Kentsel Planlama ve Tasarım; Bilişim ve Kontrol Sistemleri; Ulaştırma ve Makine İmalatı; İş teknolojisi; Hukuk Fakültesi ve Uluslararası İlişkiler; Ekonomi Mühendisliği Fakültesi, Medya Teknolojisi ve Sosyal Bilimler; Ziraat Fakültesi ve Biyosistem Mühendisliği ve Uluslararası Tasarım Okulu. GTU, araştırma ve inovasyonda bir mükemmeliyet merkezidir. Şu anda GTU’da 100’den fazla güçlü Ar-Ge merkezi bulunmaktadır. GTU, 2001’den beri Avrupa Üniversite Birliği’nin tam üyesidir. 2005’te GTU, Bologna sürecine katılmıştır. GTU, AB projelerine aktif olarak katılmaktadır. FP7, Tempus (1990-2013) ve Erasmus Mundus (2007-2013) projelerinde yer almıştır ve birçok Avrupa Üniversitesi ile yakın bağları bulunmaktadır. 2015 yılından beri – Gürcistan Teknik Üniversitesi (GTU) Erasmus + Projelerine katılmaktadır.

    Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

İnternet sitesi: www.hacibayram.edu.tr

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi bir devlet üniversitesidir ve aynı zamanda Ankara’nın önde gelen üniversitelerinden biridir. Her ne kadar Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi yeni kurulan bir üniversite olsa da geçmişi 1920’li yıllara dayanan Gazi Üniversitesi’nden doğma bir üniversite olmanın avantajına sahiptir. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 9 fakülte, 3 yüksekokul, 3 meslek yüksekokulu, 1 konservatuvar, 1 enstitü ile araştırma ve eğitim faaliyetlerinde bulunmaktadır. Akademisyen sayısı yaklaşık 780, öğrenci sayısı ise yaklaşık 24.515’tir. Fakülteler; Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İletişim Fakültesi, Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi, Polatlı İlahiyat Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi ve Turizm Fakültesidir. Yüksekokullar; Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu, Tapu Kadastro Yüksekokulu ve Yabancı Diller Yüksekokulu’dur. Meslek yüksekokulları; Adalet Meslek Yüksekokulu, Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Polatlı Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu’dur.

Yorumlar kapatıldı.