Çıktılar

Çıktı 1 – EcoMode, konaklama sektöründe eco – yenilik için iyi uygulamalar koleksiyonudur.

Bu çıktı, konaklama sektöründeki eko-yenilikçi işletmelerde iyi uygulamaların toplanmasından oluşmaktadır. İyi uygulamaların içeriği kaynakların etkin kullanımı, atık oluşumunun azaltması ve yenilikçi çözümler geliştirmesi açısından eko-yenilikçi yaklaşımların katma değerini gösterecektir. İyi uygulamalar, izleyen çıktılar için bir kıyaslama sağlayacaktır.

Indir

Çıktı 2 – EcoMode Yeterlilik Haritası.


Bu entelektüel çıktı, Eko-inovasyon İş Modeli Yöneticisi için bir yeterlilik haritası sunar. Yeterlilik haritası, bir Eko-inovasyon işletme modeli yöneticisinin konaklama sektöründeki işletmeleri yenilemek için sahip olması gereken yeterlikleri (bilgi, beceri ve davranışlar açısından) tanımlayacaktır. Yetkinlik haritası, ortaklar tarafından ülkelerinde gerçekleştirilen kilit faaliyetler arasında karşılaştırma yapılarak oluşturulacaktır.

Indir

Çıktı 3 – EcoMode – Eğitim Modüllerinin Tasarımı.

Çıktı; yöneticilere, işverenlere, çalışanlara, girişimcilere ve öğrencilere öğrenme materyallerine serbestçe erişmelerini ve eko-turizm alanındaki istihdamı arttırma becerilerini geliştirmelerini desteklemek için “Açık İnovasyon” Metodolojisine dayanan 8 modülden oluşmaktadır.

Indir

Çıktı 4 – EcoMode Açık Eğitim Kaynakları.


OER platformu, ECO-Yenilikçi işletme yöneticileri için etkileşimli öğrenme modülleri içerecektir.

Indir

Çıktı 5 – Eğitimciler için EcoMode Eğitim Kursu Planı.

Çıktı, ECOMODE eğitim kurslarının uygulanması sırasında eğitimcileri ve organizasyonları desteklemeyi amaçlayacaktır.

Indir

Çıktı 6 – EcoMode uygulaması ve oyun.

Yöneticilere ve KOBİ sahiplerine eko-inovasyon iş modeli hakkında bilgiye ulaşmalarında yardımcı olacak bir araçtır ve eko-turizm sektörüyle ilgili faaliyetleri içerir.

Indir

Yorumlar kapatıldı.