MSKU has Conducted EcoMode’s ME in Mugla; Turkey

EcoMode’un değerli paydaşları;

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin 26 Kasım 2020 tarihinde Muğla’da EcoMode Projesine ait çoğaltıcı etkinliği düzenlediğini duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu etkinlik sırasında MSKU’nun proje ekibi EcoMode Projesinin tüm fikri çıktılarını tanıtmış ve böylelikle çoğaltıcı etkinliğin ana amacına ulaşmıştır. Bu etkinlik sonucunda proje ekibi EcoMode’un farklı hedef gruplarını temsil eden 33 katılımcıdan birçok olumlu yanıt almıştır. Proje ekibi, bu farklı 33 kişiyi bir araya getirerek EcoMode’un yenilikçi boyutunu ve özgün sonuçlarını ortaya koymuştur. Etkinlik boyunca katılımcılar a proje web sitesine ve EcoMode uygulamasına büyük ilgi göstermiştir. Örneğin Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin karar vericileri ve paydaşları ile yerel otellerin yöneticileri proje sonuçlarını kendi yerel topluluklarında ve sosyal medya hesaplarında yayma sözü verdiler.

Kısaca, MSKU ekibi yerel ve bölgesel paydaşlarına projeye bir bütün olarak katıldıkları ve ilgilendikleri için müteşekkirdir. Düşünceli ortaklığınız için bir kez daha teşekkür ediyoruz.

Comments are closed.