კადრების პირველი ერთობლივი მომზადება თურქეთის ქალაქ მულაში

2020 წლის 13-17 იანვარს ECOMODE პროექტის პარტნიორები აწყობენ პირველ ერთობლივ კადრების მომზადების ღონისძიებას თურქეთის ქალაქ მუგლაში. მუგლა სიტკი კოსმან უნივერსიტეტი უმასპინძლებს 10 ტრენერს და ექსპერტს 5 დღიანი ტრენინგისთვის, რომლის მიზანია გამოცდილი ტრენერების მომზადება ECOMODE სასწავლო პროგრამის, ონლაინ სწავლების კურსისა და ღია საგანმანათლებლო რესურსების გამოყენები ECOMODE ტრენინგის კურსი შექმნილია ბიზნეს მოდელების სფეროში კომპეტენციების განვითარებისა და ტურიზმის სექტორში მდგრადობისთვის და მოიცავს შემდეგ მოდულებს: მოდული 1 – ბაზრის განსაზღვრა მოდული 2 – ეკო ინოვაცია ტურიზმის სექტორში მოდული 3 – თანამშრომლობა ძირითად პარტნიორებთან ეკო ინოვაციისთვის მოდული 4 – ქსელის შექმნა მოდული 5 – სასტარტო წერტილი ეკო ინოვაციისთვის მოდული 6 – ეკო-ინოვაციის განხორციელება მოდული 7 – მცირე და საშუალო ბიზნესის ტრანსფორმაცია ეკო-ინოვაციური ჯაჭვის მომარაგებაში ტურიზმის ინდუსტრიაში მოდული 8 – ღირებულების შექმნა ზემოაღნიშნული სასწავლო კურსი შეფასდება და დასრულდება საბოლოოდ სასწავლო კვირაში მუგლაში, ყველა მონაწილესთან ერთად. მიყევით სიახლეებს!

Comments are closed.